Back to Championship 2017/18

Sheffield Wednesday v Sheffield United - 24.09.2017 (2 galleries)